02

Αποτελεί την πρώτη ιδιωτική πρωτοβουλία, που από το 2006 εργάζεται διακριτικά και μεθοδικά, για την ανάδειξη και διατήρηση της ιστορικής μνήμης της «Οχυρωματικής Γραμμής ΜΕΤΑΞΑ», που είναι το μεγαλύτερο κατασκευαστικό έργο που έλαβε χώρα στην Ελλάδας τον 20ο αιώνα.