03

Πλαισιώνεται από μια ομάδα ιστορικών, συγγραφέων και ειδικών συνεργατών (αρχιτεκτόνων, πολιτικών μηχανικών, χειριστών drone) με κοινό παρανομαστή, την «Οχύρωση ΜΕΤΑΞΑ».