01

Η Εταιρεία Μελέτης Οχυρωματικής Γραμμής ΜΕΤΑΞΑ «Γοργύρα», έχει έδρα στα Άνω Πορρόϊα Σερρών.