«ΓΟΡΓΥΡΑ»

Επίσκεψη των «Γοργύρα» και «Κηρύκειον» στα Οχυρά του Βώλακα

Εταιρεία Μελέτης Οχυρωματικής Γραμμής ΜΕΤΑΞΑ 1936 – 1941 «ΓΟΡΓΥΡΑ»(1)

Η Εταιρεία Μελέτης Οχυρωματικής Γραμμής ΜΕΤΑΞΑ «Γοργύρα», έχει έδρα στα Άνω Πορρόϊα Σερρών. Αποτελεί την πρώτη ιδιωτική πρωτοβουλία, που από το 2006 εργάζεται διακριτικά και μεθοδικά, για την ανάδειξη και διατήρηση της ιστορικής μνήμης της «Οχυρωματικής Γραμμής ΜΕΤΑΞΑ», που είναι το μεγαλύτερο κατασκευαστικό έργο που έλαβε χώρα στην Ελλάδας τον 20ο αιώνα.

Πλαισιώνεται από μια ομάδα ιστορικών, συγγραφέων και ειδικών συνεργατών (αρχιτεκτόνων, πολιτικών μηχανικών, χειριστών drone) με κοινό παρανομαστή, την «Οχύρωση ΜΕΤΑΞΑ». Εκ των μελών της είναι οι συγγραφείς και ερευνητές, Κώστας Λαγός, Πλάτων Περαρής, Νίκος Β. Γκιρμπάτσης, ενώ συνεργάζεται στενά με την Ελληνική Εταιρεία Ερεύνης Συλλογής & Διασώσεως Ιστορικών Στοιχείων «Κηρύκειον».

Με γνώμονα πάντα την υπεύθυνη ενημέρωση, οι δημοσιεύσεις της «Γοργύρα» είναι τεκμηριωμένες εργασίες, και όχι διαδικτυακά «αλιεύματα», μυθοπλασίες ή αφηρημένες εκτιμήσεις.

Σκοπός της «Γοργύρα» είναι να ανασύρει από την ιστορική λήθη, το σύνολο των οχυρώσεων της Γραμμής ΜΕΤAΞΑ. Παράλληλα να συνδράμει με συντεταγμένες δράσεις, προκειμένου να αποκατασταθεί το «χαμένο» αρχειακό υλικό της «Οχύρωσης Παραμεθορίου Ζώνης 1937- 40». Το υλικό που δεν διασώζεται στο αρχείο της Διεύθυνσης Ιστορίας Στρατού (Δ.Ι.Σ.), ενδεχομένως να απωλέστηκε κατά τη διάρκεια της κατοχικής περιόδου 1941-44.

Όραμα της «Γοργύρα» είναι η ανάδειξη του συνόλου της «Οχυρωματικής Γραμμής ΜΕΤΑΞΑ» και η πολιτιστική ευαισθητοποίηση για τη συντήρηση των «παροπλισμένων» οχυρώσεων και την μετατροπή τους χώρους ιστορικής μνήμης.

Προς αυτήν την κατεύθυνση εστιάζουμε τη μελέτη και την έρευνά μας, στον εντοπισμό και την καταγραφή οχυρωματικών έργων, που αναφέρονται σε εκδόσεις της Δ.Ι.Σ. και σε εκθέσεις διοικητών Ταγμάτων – Συνταγμάτων – Οχυρών, για την πολεμικής τους δράση κατά την γερμανική εισβολή τον Απρίλιο του 1941, πλην όμως δεν διασώζονται οι κατασκευάστηκες λεπτομέρειες των έργων (π.χ. ακριβή θέση, διάταξη καταφυγίων, όψεις-κατόψεις). Το προϊόν των μελετών υποβάλλεται στη Δ.Ι.Σ. για αξιολόγηση.

Με γνώμονα πάντα την υπεύθυνη ενημέρωση, οι δημοσιεύσεις της «Γοργύρα» είναι τεκμηριωμένες εργασίες, και όχι διαδικτυακά «αλιεύματα», μυθοπλασίες ή αφηρημένες εκτιμήσεις.

Οι συγγραφείς Κώστας Λαγός, Πλάτων Περαρής και Νίκος Β. Γκιρμπάτσης ήταν οι τρεις εκ των έξι ομιλητών, κατά την 1η Ημερίδα που έλαβε χώρα στο Πολεμικό Μουσείο Αθηνών 1 Φεβρουαρίου 2017 (συνδιοργάνωση Δήμου Σιντικής και «Άγκιστρο Δράση»), με θέμα τα οχυρά της Γραμμής ΜΕΤΑΞΑ.

Παράλληλα οι δράσεις μας επεκτείνονται διακριτικά στο σύνολο της Οχυρωματικής Γραμμής ΜΕΤΑΞΑ, με σεβασμό στο έργο και την αποστολή των Στρατιωτικών Αρχών, που εποπτεύουν τις αμυντικές περιοχές, πειθαρχώντας στις υποδείξεις τους. Επιπρόσθετα συνεργαζόμαστε με το σύνολο σχεδόν των πρωτοβουλιών, που έχουν σκοπό την ανάδειξη της Οχυρωματικής Γραμμής ΜΕΤΑΞΑ.

(1) Γοργύρα (τὸ κατὰ γῆς ὄρυγμα)

Ως διακριτικό τίτλο, η Εταιρεία Μελέτης «Οχυρωματικής Γραμμής ΜΕΤΑΞΑ 1936-1941» χρησιμοποιεί την ονομασία «Γοργύρα».

H Γοργύρα (ή Ορφνή) ήταν Νύμφη του Άδη. Σύζυγος του Αχέροντα και μητέρα του δαίμονα Ασκάλαφου. Είναι προσωποποίηση, όπως δηλώνει το όνομα της, των καταβοθρών υπονόμων, που μεταφέρουν τα δροσερά επίγεια νερά ποταμών και λιμνών στον Άδη.

«Γοργύρες» στην Οχυρωματική Γραμμή Μεταξά, ονόμαζαν τα πυροβολεία πλαγιοφύλαξης των οχυρών και τα μεμονωμένα πυροβολεία 75 χιλ.