Οχυρό ΡΟΥΠΕΛ

Οχυρό ΡΟΥΠΕΛ

Τοποθεσία Επί των υψωμάτων 2 χλμ. βορειοανατολικά του χ.ΠΡΟΜΑΧΩΝΑ.
Αποστολή Η απαγόρευση της κατεύθυνσης ΚΟΥΛΑ – ΡΟΥΠΕΛ-ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ και η πλαγιοφύλαξη με πυρά των οχυρών ΚΑΡΑΤΑΣ και ΠΑΛΗΟΥΡΙΩΝΕΣ.
Επάνδρωση Αξιωματικοί Οπλίτες
44 1.353
Ανάπτυγμα καταφυγίων 1.849 τρέχοντα μέτρα
Στοές συγκοινωνίας 4.251 τρέχοντα μέτρα
Οπλισμός Πυροβολεία πλαγιοφύλαξης 75 χιλ. 2
Αντιαρματικά 37 χιλ. 5
Ολμοβολεία 81 χιλ. 5
Αντιαεροπορικά 2
Πολυβολεία 85