Οχυρό ΠΟΠΟΤΛΙΒΙΤΣΑ

Οχυρό ΠΟΠΟΤΛΙΒΙΤΣΑ
Τοποθεσία Επί του ομώνυμου υψώματος του όρους ΜΠΕΛΕΣ σε υψόμετρο 1.625 μέτρων, πλησίον της μεθορίου, βόρεια του ΑΚΡΙΤΟΧΩΡΙΟΥ.
Αποστολή Η απαγόρευση της κατεύθυνσης ΠΕΤΡΙΤΣ- ΠΟΠΟΤΛΙΒΙΤΤΑ – Ν.ΠΕΤΡΙΤΣΙ και η πλαγιοφύλαξη με πυρά του οχυρού ΙΣΤΙΜΠΕΗ.

Δευτερεύουσα αποστολή η χρήση του ως βάση εξόρμησης για την εκδήλωση επιθετικής ενέργειας προς ΠΕΤΡΙΤΣ.

Επάνδρωση Αξιωματικοί Οπλίτες
12 277
Ανάπτυγμα καταφυγίων 270 τρέχοντα μέτρα
Στοές συγκοινωνίας 520 τρέχοντα μέτρα
Οπλισμός Πυροβολεία πλαγιοφύλαξης 75 χιλ.
Αντιαρματικά 37 χιλ.
Ολμοβολεία 81 χιλ. 2
Αντιαεροπορικά 1
Πολυβολεία 21