Οχυρό ΝΥΜΦΑΙΑ

Οχυρό ΝΥΜΦΑΙΑ

Τοποθεσία Βρίσκεται 15 χλμ. βορείως της ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ, επί  του υψώματος 510.
Αποστολή Απαγόρευση της οδού ΚΙΡΤΖΑΛΗ-ΝΥΜΦΑΙΑ-ΚΟΜΟΤΗΝΗ.
Επάνδρωση Αξιωματικοί Οπλίτες
14 464
Ανάπτυγμα καταφυγίων 910 τρέχοντα μέτρα
Στοές συγκοινωνίας 1.190 τρέχοντα μέτρα
Οπλισμός Πυροβολεία πλαγιοφύλαξης 75 χιλ.
Αντιαρματικά 37 χιλ. 2
Ολμοβολεία 81 χιλ. 2
Αντιαεροπορικά 1
Πολυβολεία 27