Οχυρό ΜΠΑΡΤΙΣΕΒΑ

Οχυρό ΜΠΑΡΤΙΣΕΒΑ

Τοποθεσία Βρίσκεται 6,5 χλμ. βορειοανατολικά του χ.ΒΩΛΑΚΑ, επί  του υψώματος 1.155.
Αποστολή Απαγόρευση οδεύσεων ΠΟΤΑΜΟΙ-ΝΟΤ.ΜΠΑΡΤΙΣΕΒΑ –ΒΩΛΑΚΑΣ, σε συνεργασία με το οχυρό ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ.
Επάνδρωση Αξιωματικοί Οπλίτες
20 504
Ανάπτυγμα καταφυγίων 580 τρέχοντα μέτρα
Στοές συγκοινωνίας 964 τρέχοντα μέτρα
Οπλισμός Πυροβολεία πλαγιοφύλαξης 75 χιλ. 1
Αντιαρματικά 37 χιλ.
Ολμοβολεία 81 χιλ. 4
Αντιαεροπορικά 1
Πολυβολεία 27