Οχυρό ΜΠΑΜΠΑΖΩΡΑ

Οχυρό ΜΠΑΜΠΑΖΩΡΑ

Τοποθεσία Επί των βόρειων αντερεισμάτων του όρους, 1,5 χλμ νοτιοδυτικά ΒΑΘΥΤΟΠΟΥ.
Αποστολή Η απαγόρευση των οδεύσεων επί του όρους ΜΑΥΡΟ ΒΟΥΝΟ (ΚΑΡΑ ΟΡΟΣ), μεταξύ των οχυρών ΠΕΡΣΕΚ και ΜΑΛΙΑΓΚΑ
Επάνδρωση Αξιωματικοί Οπλίτες
22 695
Ανάπτυγμα καταφυγίων 718 τρέχοντα μέτρα
Στοές συγκοινωνίας 795 τρέχοντα μέτρα
Οπλισμός Πυροβολεία πλαγιοφύλαξης 75 χιλ. 2
Αντιαρματικά 37 χιλ.
Ολμοβολεία 81 χιλ. 4
Αντιαεροπορικά 1
Πολυβολεία 35