Οχυρό ΜΑΛΙΑΓΚΑ

Οχυρό ΜΑΛΙΑΓΚΑ

Τοποθεσία Επί των βόρειων αντερεισμάτων του ομώνυμου υψώματος βορείως χ.ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ
Αποστολή Απαγόρευση των οδεύσεων προς το όρος ΜΑΥΡΟ ΒΟΥΝΟ (ΚΑΡΑ ΟΡΟΣ) και προς την ΚΑΤΩ ΒΡΟΝΤΟΥ.
Επάνδρωση Αξιωματικοί Οπλίτες
19 578
Ανάπτυγμα καταφυγίων 724 τρέχοντα μέτρα
Στοές συγκοινωνίας 1.227 τρέχοντα μέτρα
Οπλισμός Πυροβολεία πλαγιοφύλαξης 75 χιλ.
Αντιαρματικά 37 χιλ.
Ολμοβολεία 81 χιλ. 2
Αντιαεροπορικά 1
Πολυβολεία 42