Οχυρό ΚΕΛΚΑΓΙΑ

Οχυρό ΚΕΛΚΑΓΙΑ

Τοποθεσία Επί του ομώνυμου υψώματος του όρους ΜΠΕΛΕΣ σε υψόμετρο 1.050 μέτρων, πλησίον της μεθορίου, 2 χλμ. βορειοανατολικά του οχυρού ΙΣΤΙΜΠΕΗ.
Αποστολή Η απαγόρευση της κατεύθυνσης ΠΕΤΡΙΤΣ- ΚΕΛΚΑΓΙΑ – Ν.ΠΕΤΡΙΤΣΙ και η πλαγιοφύλαξη με πυρά των οχυρών ΙΣΤΙΜΠΕΗ και ΑΡΠΑΛΟΥΚΙ.
Επάνδρωση Αξιωματικοί Οπλίτες
7 236
Ανάπτυγμα καταφυγίων 237 τρέχοντα μέτρα
Στοές συγκοινωνίας 690 τρέχοντα μέτρα
Οπλισμός Πυροβολεία πλαγιοφύλαξης 75 χιλ.
Αντιαρματικά 37 χιλ. 1
Ολμοβολεία 81 χιλ.
Αντιαεροπορικά
Πολυβολεία 18