Οχυρό ΚΑΡΑΤΑΣ

Οχυρό ΚΑΡΑΤΑΣ

Τοποθεσία Επί του όρους ΑΓΚΙΣΤΡΟ στην περιοχής υψ.669,            3,5 χλμ. νοτιοδυτικά χ. ΑΓΚΙΣΤΡΟΥ.
Αποστολή Η απαγόρευση των οδεύσεων από ΑΓΚΙΣΤΡΟ, ΡΟΥΠΕΛ προς ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ και η πλαγιοφύλαξη με πυρά του οχυρού ΡΟΥΠΕΛ.
Επάνδρωση Αξιωματικοί Οπλίτες
28 783
Ανάπτυγμα καταφυγίων 1.080 τρέχοντα μέτρα
Στοές συγκοινωνίας 2.550 τρέχοντα μέτρα
Οπλισμός Πυροβολεία πλαγιοφύλαξης 75 χιλ. 3
Αντιαρματικά 37 χιλ.
Ολμοβολεία 81 χιλ. 4
Αντιαεροπορικά 1
Πολυβολεία 46