Οχυρό ΕΧΙΝΟΣ

Οχυρό ΕΧΙΝΟΣ

Τοποθεσία Βρίσκεται 1,5 χλμ. βορειοανατολικά του χ.ΕΧΙΝΟΣ, επί  του υψώματος 780.
Αποστολή Απαγόρευση της διάβασης ΜΕΛΟΙΒΙΑ-ΕΧΙΝΟΣ-ΞΑΝΘΗ και η απαγόρευση με πυρά πυροβολικού της οδού ΠΑΧΝΗΣ-ΓΛΑΥΚΗΣ.
Επάνδρωση Αξιωματικοί Οπλίτες
26 806
Ανάπτυγμα καταφυγίων 765 τρέχοντα μέτρα
Στοές Συγκοινωνίας 1.220 τρέχοντα μέτρα
Οπλισμός Πυροβολεία πλαγιοφύλαξης 75 χιλ. 2
Αντιαρματικά 37 χιλ. 2
Ολμοβολεία 81 χιλ. 4
Αντιαεροπορικά 1
Πολυβολεία 46