Οχυρό ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Οχυρό ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Τοποθεσία Βρίσκεται 2,5 χλμ. βορειοανατολικά του χ.ΒΩΛΑΚΑ.
Αποστολή Απαγόρευση των οδεύσεων προς ΒΩΛΑΚΑ και η πλαγιοφύλαξη των οχυρών ΚΑΣΤΙΛΛΟ και ΜΠΑΡΤΙΣΕΒΑ.
Επάνδρωση Αξιωματικοί Οπλίτες
14 297
Ανάπτυγμα καταφυγίων 335 τρέχοντα μέτρα
Στοές συγκοινωνίας 725 τρέχοντα μέτρα
Οπλισμός Πυροβολεία πλαγιοφύλαξης 75 χιλ.
Αντιαρματικά 37 χιλ.
Ολμοβολεία 81 χιλ. 2
Αντιαεροπορικά 1
Πολυβολεία 16