Λεκάνη Βώλακα

Στα οχυρά ΚΑΣΤΙΛΛΟ, ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ και ΜΠΑΡΤΙΣΕΒΑ, δεν εκδηλώθηκε κάποια σημαντική εχθρική ενέργεια.

Οχυρό ΚΑΣΤΙΛΛΟ και απέναντι διακρίνεται το ύψωμα Αγ. Νικολάου (υψόμετρο 980 μέτρα) όπου είναι κατασκευασμένο το ομώνυμο οχυρό