Ο Διοικητής και οι Αξιωματικοί του οχυρού ΠΑΡΤΑΛΟΥΣΚΑ