Οχυρό ΠΕΡΙΘΩΡΙ

Οχυρό ΠΕΡΙΘΩΡΙ

Τοποθεία Επί των  ανατολικών κλιτών του όρους ΜΑΥΡΟ ΒΟΥΝΟ (ΚΑΡΑ ΟΡΟΣ), αμέσως βορειοδυτικά του χ.ΠΕΡΙΘΩΡΙ, στο υψίπεδο του ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ.
Αποστολή Απαγόρευση όδευσης προς ΚΑΤΩ ΒΡΟΝΤΟΥ και προς στενωπού ΒΑΘΥΤΟΠΟΥ, σε συνδυασμό με  τα Οχυρά ΠΑΤΡΑΛΟΥΣΚΑ και ΜΑΛΙΑΓΚΑ
Επάνδρωση Αξιωματικοί Οπλίτες
7 249
Ανάπτυγμα καταφυγίων 304 τρέχοντα μέτρα
Στοές συγκοινωνίας 485 τρέχοντα μέτρα
Οπλισμός Πυροβολεία πλαγιοφύλαξης 75 χιλ.
Αντιαρματικά 37 χιλ. 3
Ολμοβολεία 81 χιλ. 2
Αντιαεροπορικά 1
Πολυβολεία 18