Οχυρό ΠΑΛΗΟΥΡΙΩΝΕΣ

Οχυρό ΠΑΛΗΟΥΡΙΩΝΕΣ

Τοποθεσία Επί των υψωμάτων 368 και 224 βορειοανατολικά του Ν.ΠΕΤΡΙΤΣΙΟΥ.
Αποστολή Η απαγόρευση των οδεύσεων επί της δεξιάς όχθης του π. ΣΤΡΥΝΟΝΑ και η πλαγιοφύλαξη με πυρά του οχυρού ΡΟΥΠΕΛ.
Επάνδρωση Αξιωματικοί Οπλίτες
15 592
Ανάπτυγμα καταφυγίων 832 τρέχοντα μέτρα
Στοές συγκοινωνίας 1.762 τρέχοντα μέτρα
Οπλισμός Πυροβολεία πλαγιοφύλαξης 75 χιλ. 2
Αντιαρματικά 37 χιλ. 2
Ολμοβολεία 81 χιλ. 2
Αντιαεροπορικά 1
Πολυβολεία 31