Οχυρό ΚΑΛΗ

Οχυρό ΚΑΛΗ

Τοποθεσία Εκατέρωθεν του αυχένα ΚΑΛΗ, 5 χλμ. χ. ΑΧΛΑΔΟΧΩΡΙΟΥ
Αποστολή Η απαγόρευση των οδεύσεων από χ. ΑΓΚΙΣΤΡΟ προς λεκάνη ΑΧΛΑΔΟΧΩΡΙΟΥ και η πλαγιοφύλαξη με πυρά των οχυρών ΚΑΡΑΤΑΣ και ΠΕΡΣΕΚ.
Επάνδρωση Αξιωματικοί Οπλίτες
30 902
Ανάπτυγμα καταφυγίων 989 τρέχοντα μέτρα
Στοές συγκοινωνίας 1.811 τρέχοντα μέτρα
Οπλισμός Πυροβολεία πλαγιοφύλαξης 75 χιλ. 2
Αντιαρματικά 37 χιλ.
Ολμοβολεία 81 χιλ. 3
Αντιαεροπορικά 1
Πολυβολεία 51