Οχυρό ΙΣΤΙΜΠΕΗ

Οχυρό ΙΣΤΙΜΠΕΗ
Τοποθεσία Επί του ομώνυμου υψώματος του όρους ΜΠΕΛΕΣ σε υψόμετρο 1.337 μέτρων, πλησίον της μεθορίου, βορειοδυτικά του Ν.ΠΕΤΡΙΤΣΙΟΥ.
Αποστολή Η απαγόρευση της κατεύθυνσης ΠΕΤΡΙΤΣ- ΤΡΑΠΕΣΚΑΣ – Ν.ΠΕΤΡΙΤΣΙ και η διασταύρωση πυρών πεζικού μετά οχυρά ΠΟΠΟΤΛΙΒΙΤΣΑ και ΚΕΛΚΑΓΙΑ.

Δευτερεύουσα αποστολή η χρήση του ως βάση εξόρμησης για την εκδήλωση επιθετικής ενέργειας προς ΠΕΤΡΙΤΣ.

Επάνδρωση Αξιωματικοί Οπλίτες
17 440
Ανάπτυγμα καταφυγίων 655 τρέχοντα μέτρα
Στοές συγκοινωνίας 1.642 τρέχοντα μέτρα
Οπλισμός Πυροβολεία πλαγιοφύλαξης 75 χιλ. 2
Αντιαρματικά 37 χιλ. 1
Ολμοβολεία 81 χιλ. 2
Αντιαεροπορικά 1
Πολυβολεία 26